2017 — 2021 ЙИЛЛАРДА МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ҚАРОРИ

Мактабгач таълит тизимините янаду такомиллаштириш, моддии-техник базасинь мустаҳкамлаш, мактабгач таълит муассасалари тармоғини кенгайтириш, малакал педагог кадрлар билана таъминлаш, болаларни мактаб таълимига тайёрлаш даражасини тубданы яхшилаш, таълит-тарбий жараёнига замонавия таълят дастурлари в технологияларини татбиқ этиш, болаларня ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий , эстетик ва жисмоний ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш мақсадида:

1. Қуйидагиларни ўз ичига олган Мактабгача таълим тизимини янада такойиллаштириш бўйича 2017 - 2021 йилларга мўлжалланган дастур (кейинги ўринларда Дастур дебюритилади):

мактабгача таълим тизимини янада такойиллаштириш бўйича 2017 - 2021 йилларга мўлжалланган чора-тадбирлар режаси 1-иловага *  мувофиқ;

2017 - 2021 йилларда мактабгача таълим муассасаларини янгидан қуриш, реконструкция қилиш ва мукаммал таъмирлашнинг асосий параметрлари, молиялаштириш ҳажми ва манбалари 2, 3-иловаларга *  мувофиқ;

2017 - 2021 йилларда мактабгача таълим муассасаларида болаларни мактаб таълимига тайёрлаш бўйича қисқа муддатли гуруҳларни ташкил қилишнинг асосий параметрлари 4-иловага *  мувофиқ тасдиқлансин.

2. Дастурнинг асосий мақсадли вазифалари ва йўналишлари этиб қуйидагилар белгилансин:

илғор хорижий тажрибани ҳисобга олган ҳолда болаларни ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожлантириш шароитларини яратиш;

мактабгача таълим сифатини ошириш, мактабгача таълим муассасаларида болаларни мактабга сифатли тайёрлашни тубдан яхшилаш, таълим-тарбия жараёнига жаҳон амалиётида кенг қўлланиладиган замонавий таълим технология дает;

мактабгача таълим муассасаларида 5-6 ёшдаги болаларни мактаб таълимига тайёрлаш бўйича 6100 та қисқа муддатли гуруҳни ташкил этиш;

замонавий педагогик технологиялар ва услубларни инобатга олган ҳолда мактабгача таълим муассасаларига педагог кадларни тайёрлаш ва малакасини оширишнинг ўқув режа ва дастурларини такойиллаштириш;

2200 та мактабгача таълим муассасининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, шу жумладан қишлоқ жойларда мактабгача таълим муассасаларини янгидан қуриш, уларни замонавий талабларга жойларда мустакамлаш.

3. Мактабгач таълит тизимините янаду такомиллаштириш бўйича 2017 - 2021 йилларг мўлжаллангана дастурнинг бажарилишини мувофиқлаштирувчи республика комиссияси (кейинги ўринлард Республика комиссияси деб юритилади) таркиби 5-иловаг *  мувофиқ тасдиқлансина.

* 1 - 5-иловалар берилмайди.

Республика комиссияси (А.Н. Арипов) Дастурд назард тутилган чор-тадбирларнинг амалг оширилиши юзасидан масъул бўлгано вазирлик, идоралар в маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятини тизимли асосд мувофиқлаштиришни, белгиланган тадбирларнинг тўлиқ в сифатли бажарилиши ҳамды асосий параметрларга эришилиши устидан мониторинг в назоратню амалг оширсин.

Республика комиссиясиги Ўзбекистона Республикаси Халқ таъльи вазирлиги, Иқтисодят вазирлиги, Молия вазирлига, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашей, вилоятлар в Тошкент шаҳар ҳокимликлари тақдимномаси бўйич мактабгача таълит муассасаларини янгидана қуриш, реконструкция қилиш в мукаммал таъмирлашнинг ҳара йил тасдиқланадиган манзилли рўйхатига тасдиқлангана асосия параметрлара доирасида ўзгартиришлар киритиш ҳуқуқи берилсин .

4. Қуйидагилар Дастурни амалга оширишни молиялаштириш манбалари этиб белгилансин:

мактабгача таълим муассасаларини янгидан қуриш, реконструкция қилиш вакаммал таъмирлаш, шунингдек ўйин майдончалари, болалар айвонвестири қуриш ва уларнинг ҳудудини ўрашаблари мсадлари ураслари

(4-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистонси Президентининг 2019 йил 30 декабря П-4555-сонли  қарори  таҳририда - Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 01.01.2020 й., 20.07.20 / 4555/4257-сон)

мактабгача таълим муассасалари ҳудудини ободонлаштириш ва ичимлик суви билан таъминлаш учун - Қораалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетлари маблағлари;

мактабгача таълим муассасаларини жиҳозластон учун - збекистан Республикаси Давлат бюджети маблағлари;

халқаро молиявий институтлар, ташкилотлар ва донор мамлакатлар маблағлари, юридический ва жисмоний шахсларнинг ҳомийлик хайриялари, шунингдек қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 2017 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетила параметр ҳамда Ўзбекистон Республика Хал таълими вазирлининг харажатлар сметасида Дастурни амалга ошириш учёт зарур зарур мабларларда »

(4-банднинг олтинчи хатбошиси Ўзбекистонси Президентининг 2019 йил 30 декабря П-4555-сонли  қарори  таҳририда - Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 01.01.2020 й., 20.07.20 / 4555/4257-сон)

5. Белгилансинки:

мактабгача таълим муассасаларини янгидан қуриш намунавий лойиҳалар бўйича амалга оширилади;

мактабгача таълима муассасаларини янгидана қуриш, реконструкция қилиш в мукаммал таъмирлаш ишларини амалга ошириш бўйича буюртмачи вазифаси Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар в Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузуридага «Ягон буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси зиммасига юклатилади;

мактабгача таълим муассасаларини жиҳозлаш, мол-мулкидан самарали фойдаланиш ҳамда малакали кадрлар билан таъминлаш Ўзбекистон Республика Халқ таълими вазирлиги зиммасига юклатилади.

 

6. Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги:

(6-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республика Президентининг 2018 йил 18 июлдаги ПФ-5483-сонли  Фармони  таҳририда - Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.07.2018 й., 18.06.1983 / 1594-сон)

Ўзбекистон Республикаси Халқ таъльи вазирлиг буюртмасьте асосид «ТошуйжойЛИТЬ» акциядорлик жамияти билана биргаликда хорижий тажрибадана в мамлакатимизнинг иқлит шароитларидан келиб чиққан ҳолд, янгидан қурилиши белгилангана қуввати 70 120 в ўринли замонавия мактабгача таълит муассасаларининг намунавий лойиҳасини ишлаб чиқсина;

Дастур доирасида мактабгача таълим муассасаларини янгидан қуриш, реконструкция қилиш ва мукаммал таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган тартибда экспертизазадан ўтказилишини; таъминлас

(6-банднинг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республика Президентининг 2018 йил 18 июлдаги ПФ-5483-сонли  Фармони  таҳририда - Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.07.2018 й., 18.06.1983 / 1594-сон)

буюртмачилар билан пудратчилар ўртасидаги шартнома мажбуриятларининг бажарилиши, жумладан тасдиқланган намунавий лойиҳаларга мувофиқ бажариладиган лойиҳа ва урилиша бажариладиган лойиҳа ва урилиша-монтаж ишларига ртасидаа ва урилиша-монтаж ишларига а урилиша-монтаж ишларига

7. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Хал таълими вазирлиги, орақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари:

ушбу қарорнинг 2-иловасига мувофиқ, тасдиқланган мактабгача таълим муассасаларини янгидан қуриш, реконструкция қилиш ва мукаммал таъмирлашнинг асосий параметрлари самарали ва сифатли бажарилишини таъминлаш;

ҳар йил Ўзбекистон Республикаси Инвестиция дастури лойиҳаси в қурилишнинг манзилли рўйхатини шакллантиришды янгидан қуриш, реконструкция қилиш в мукаммал таъмирлаш ҳамд уларни зарурий жиҳоза в инвентарлар билан таъминлашнинг молиялаштириш ҳажмини аниқлаган ҳолд, мактабгач таълит муассасаларининг аниқ сони в рўйхатини белгилаш чораларини кўрсин.

8. Ўзбекистон Республикаси Хал таълими вазирлиги, Қурилиш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари раҳбарлари зимашига қокимлари раҳбарлари зимятшига қ массига

(8-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республика Президентининг 2018 йил 18 июлдаги ПФ-5483-сонли  Фармони  таҳририда - Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.07.2018 й., 18.06.1983 / 1594-сон)

мактабгача таълим муассасаларини янгидан қуриш, реконструкция қилиш ва мукаммал таъмирлаш манзилли рўйхатига киритилган объектлар бўйича танлов (тендер) савдоларини ўз вақтида ўтказиш;

мактабгача таълим муассасаларида қурилиш-монтаж ишларининг бажарилиши ваойд фойдаланишга топширилишида тасдиқланган намунавий лойиҳа, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига атъий риоя қилиш.

9. Ўзбекистон Республикаси Хал таълими вазирлиги, Молия вазирлиги ҳамда бошқа вазирликлар ва идоралар бир ой муддатда ўзларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини ушбу қарорга мувофиқлаштирсинлар.

10. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ