Axborot kommunikasiya texnologiyalari va axborot xavfsizligi boshqarmasi boshlig’i

Djuraev Anvarjon Ibrahim o’g’li