Buxgalteriya hisobi va hisoboti boshqarmasi boshlig’i-bosh hisobchi

Zulfiqorov Rustam Raxmiddinovich