Investisiyalar va kapital qurilishni muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig’i

Boboxonov Rahim Mengbaevich