Maktabgacha ta’lim muassasalari rahbarlari va mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti

Maktabgacha ta’lim muassasalari rahbarlari va mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti o’z faoliyatini O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi UP-5198-sonli «Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida» gi qarori va O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrda PQ-3305-sonli «O’zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to’g’risida».

Institut o’z faoliyatini amalga oshiradi:

  • rahbarlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish sohasida va pedagogik zamonaviy pedagogik texnologiyalar va usullardan foydalangan holda bolalarni tarbiyalash va har tomonlama rivojlantirish masalalarini yuqori professional darajada hal qilishga qodir bo’lgan maktabgacha ta’lim tizimining kadrlari:
  • maktabgacha ta’lim muassasalarining pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni amalga oshiradi;
  • ikkalasini ham nazorat qiladi maktabgacha ta’lim muassasalarining sinterlovchi pedagogik xodimlari;
  • maktabgacha ta’lim sohasida ilmiy-tadqiqot va ilmiy-uslubiy faoliyatni amalga oshiradi va muvofiqlashtiradi;
  • ushbu sohada zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini, ilg’or xorijiy tajribalarni joriy etishga ko’maklashadi. pedagogik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimiga maktabgacha ta’lim;
  • maktabgacha ta’lim muassasalari uchun pedagog kadrlarni kasbiy tayyorlash amalga oshiriladigan mutaxassisliklar ro’yxatini belgilaydi;
  • davlatning etakchi va pedagog kadrlarini attestatsiyadan o’tkazishni tashkil etadi maktabgacha ta’lim muassasalari;