O’zbekiston Respublikasi davlat byudjeti xarajatlari tasnifi bo’yicha amaldagi xarajatlarni taqsimlash