O’zbekiston Respublikasi Maktabgacha tal’im vazirligining rasmiy veb-saytida byudjet va byudjetdan tashqari mablag’lar ijrosi to’g’risidagi ma’lumotlarni joylashtirish tartibi

Mas’ul ijrochi: Sherzod Pardaev
Tel: (71) 207-04-08 (870)