Ўзбекистон Республикаси Мактабгача мактабгача таълим вазирлиги

Мактабгача таълим вазирлиги ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 сентябрдаги «Мактабгача таълим тизимини бошқаришни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПФ-5198-сонли қарорига мувофиқ амалга оширади.


Вазирликнинг асосий вазифалари ва фаолияти мактабгача тарбия:

  • биринчиси, мактабгача таълим соҳасида ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалда ошириш;
  • иккинчидан, илғор хорижий тажрибани ҳисобга олган ҳолда мактабгача ёшдаги болаларни ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш;
  • учинчидан, республикада рақобатдош давлат ва нодавлат мактабгача таълим муассасалари тармоғини яратиш, уларга солиқ имтиёзлари ва преференсиялар бериш, бюджетдан субсидиялар ажратиш орқали болаларни мактабгача таълим билан тўлиқ қамраб олиш; , шунингдек алтернативани амалиётга жорий этиш болаларни мактабгача таълим ва тарбия шакллари;
  • тўртинчидан, замонавий инновацион педагогик технологияларни, таълим ва тарбиянинг самарали шакллари ва усулларини, шу жумладан хусусий секторни ўқув жараёнига жорий этиш;
  • бешинчидан, мактабгача тарбия муассасаларини миллий маданий ва тарихий қадриятларни акс эттирувчи ва болаликдан китоб ўқишга қизиқиш уйғотадиган ўқув, услубий, дидактик материаллар, ўқув ўйинлари ва ўйинчоқлари, бадиий адабиётлар билан таъминлаш;
  • олтинчидан, раҳбарларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш. ва болаларни тарбиялаш ва ҳар томонлама ривожлантириш масалаларини юқори касбий даражада ҳал қилишга қодир замонавий педагогик технологиялар ва усуллар асосида мактабгача таълим тизимининг педагогик ходимлари;
  • еттинчидан, мактабгача таълим муассасалари ходимларини моддий рағбатлантириш тизимини яратиш ва ўқув жараёнига жалб қилиш тажрибали, малакали ва ўқитувчилар ва мутахассислар;
  • саккизинчидан, мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларига болаларни сақлаш учун муносиб шароитлар, шу жумладан тўлиқ, оқилона, ​​мувозанатли, соғлом овқатланиш, очиқ ҳавода ўйинлар ва машқларни ҳажм ва интенсивликда таъминлашга қаратилган шарт-шароитларни яратиш. кўнгилочар ва маърифий тадбирлар элементлари билан оқилона тиббий рецептлар билан белгиланади;
  • тўққизинчидан, болаларга тиббий ёрдам кўрсатадиган мактабгача таълим муассасаларида Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги билан мувофиқлаштириш ва уларнинг ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш бўйича профилактика чораларини кўриш.