Vazir maslahatchisi

Vazirning ma’naviy-ma’rifiy ishlar va davlat tili bo’yicha maslahatchisi: Riskulova Kamola Djummaevna