Vazirlikning idoraviy mansub tashkilotlari faoliyatini boshqarish ta’sis komissiyasi