Xalqaro hamkorlik va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish samaradorligi