«Zamonaviy ustoz»da maktabgach ta`lim tizimi

  1. «Ilm yo‘li» nima berdi?
    Mazkur dastur  qanday va u orqali bolalar nimalarni o‘rganishi mumkin?
    Umuman bugun  tayyorlov guruhlariga  qamrov va u yerda  ta`lim beradigan kadrlar bilan bog‘liq vaziyat qanday.

2. Nega bog‘chaga 3 yoshdan olinadi?
Yosh chegaralarining sababi nima va  bu qanday mezonlar asosida belgilanadi.